Select Your language

ENG TR

Yardım Hattı Ücretsiz:0212 659 13 67

About Us

airobazar Mağazasına Hoş Geldiniz

AiroBazar Hakkında

Ürünlerimizde doğallık ve kaliteden asla ödün vermiyoruz

Doğallık, üretim süreçlerimizin temelini oluşturmaktadır. Tercihimiz doğal üretim.

Tüm ürün çeşitlerimizin organik ve yüksek kalitede olmasına büyük özen gösteriyoruz.

Küresel değişimleri yakından takip ederek tüketici alışkanlıklarını şekillendirecek ve trendlere dönüşecek fikirler geliştiriyoruz. Olumlu dönüşümün sürekliliğini sağlamak için dijitalleşmeyi iş süreçlerimize entegre ediyoruz…

Her yaşa, zevke ve damak tadına hitap etmek için cesur adımlar atıyor ve ürün yelpazemizi sürekli geliştirip çeşitlendiriyoruz…

Misyonumuz

Misyonumuz, geniş bir ürün yelpazesiyle doğru kalite ve fiyat dengesini sağlayarak tüketici beklentilerini en üst düzeyde karşılamaktır

Vizyonumuz

Vizyonumuz; kaliteli, yenilikçi ve benzersiz ürünler yaratarak sektörümüzde en beğenilen ve tercih edilen marka olmaktır. Şirketimizin bitki çaylarını, Türk kahvesini ve misafirperverlik kültürünü sadece Türkiye’de değil tüm dünyada tüketicilerle buluşturmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize kendilerini iyi hissedecekleri ve ürünlerimizi tüketmekten keyif alacakları ortamlar sunmak için çalışıyoruz.

Amaç

Şirketin itibarını korumak ve marka değerini yükseltmek amacıyla oluşturulan Etik Kurallar, şirketin ilişki içinde olduğu tüm paydaşlarla ilişkilerimizi düzenlemek ve onlara karşı davranış standartlarımızı belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Burada belirtilen kurallar olası tüm durumları kapsamamaktadır. Bu prosedürde belirtilen kurallar bir kılavuz görevi görmekte ve tüm çalışanlarımızın davranışları için bir çerçeve sağlamaktadır.

Sorumluluklar

Çalışanlarımız, aldıkları kararlar ve işlerini yürütürken sergiledikleri davranışlarla kurumsal imaj üzerinde etkili olmakta ve üçüncü şahıslar nezdinde şirketimizi temsil etmektedirler. Bu noktadan hareketle, tüm çalışanlarımızın şirketimizin itibarını koruma sorumluluğu bulunmaktadır.

Bir çalışan, davranışlarının kurallara uygun olup olmadığı konusunda şüpheye düştüğünde, öncelikle bir üst amirini ve gerekirse Etik Kurul’u bilgilendirmekle yükümlüdür. Etik Kurallara uygun davranılmadığının tespiti halinde gerekli tedbirler alınacak, Etik Kurul tarafından yapılacak ön değerlendirmenin ardından konu gizlilik ilkesi gözetilerek ilgili birimlere bildirilecek ve ihtiyaç duyulması halinde Disiplin Kuruluna sevk edilecektir.

Etik Kurallara Uygunluk

 • İnsan haklarına saygılıyız ve bu konudaki tüm ulusal ve uluslararası yasalara uygun hareket ederiz.
 • Şirketimizin etik kurallarına uygun hareket ederiz.
 • Şirketimizin performansı, saygınlığı ve itibarında sorumluluğumuz olduğunu bilerek davranırız.

Yasalara Uygunluk

 • Şirket faaliyetlerimizin ve prosedürlerimizin ulusal ve uluslararası yasalara uygun olmasını sağlar; tüm çalışanlarımızdan yasalara uygun hareket etmelerini bekleriz.
 • Tüm çalışanlarımızdan görevleri gereği tabi oldukları yasa ve yönetmeliklere uymalarını ve çalışmalarını bu yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmelerini bekleriz.

Çalışanlarımızla İlişkiler

  • Tüm çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için gerekli koşulları ve ortamı sağlarız.
  • Çalışanlarımız arasında din, dil, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık yapmayız. Tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunarız.
  • İşe alım sürecinden başlayarak tüm çalışanlarımıza adil davranır, işin gerektirdiği niteliklere uygunluk ilkesi çerçevesinde hareket ederiz.
  • Çalışanlarımızın nitelik ve yetkinliklerini artırmaları için birlikte hareket ediyor ve onları destekliyoruz.
  • Çalışanlarımızın kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı duyuyor ve bu konudaki tüm yasalara uyuyoruz.
  • Hiçbir koşulda 18 yaşın altında çocuk veya genç işçi çalıştırmıyoruz.
  • Tüm çalışanlarımızın birbirlerine saygılı davranmalarını bekler; taciz, rahatsız etme, tartışma, tehdit, hakaret, hırsızlık, suistimal, görevi kötüye kullanma, haksız menfaat sağlama, iş yerinde iş ahengini bozma gibi hiçbir davranışı kabul etmeyiz.

Müşterimiz ile İlişkiler

 • Tüm iletişimlerimizde müşteri memnuniyeti ilkesi ile hareket ederiz.
 • Müşterilerimize karşı her zaman dürüst davranırız, uzun vadeli güven ortamını bozacak her türlü davranıştan kaçınırız.
 • Müşterilerimizin haklarını korur; onların talep, itiraz ve beklentilerini dikkate alırız.
 • Müşterilerimize her zaman en kaliteli ürünleri, en iyi hizmet standartları ile sunarız.

İş Ortaklarımız ile İlişkiler

 • Tedarikçisi ya da müşterisi olduğumuz tüm iş ortaklarımızla olan iş birlikteliklerimizde dürüstlük ve karşılıklı fayda ilkesine uygun hareket ederiz.
 • İş ortaklarımızla gizlilik prensibi çerçevesinde çalışırız.

Toplum ile İlişkiler

 • Toplum sağlığını korumak amacıyla, sunduğumuz ürünlerin kalitesinden hiçbir zaman vazgeçmeyiz.
 • Sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek, içinde bulunduğumuz topluma katkı sağlayacak uygulamaları hayata geçiririz.

Kamu ile İlişkiler

 • Kamusal çıkarların korunması, sektörümüzdeki yasal düzenlemelerin geliştirilmesi gibi amaçlarla hükümetler, organizasyonlar ya da ticaret birlikleri ile iş birliği halinde çalışırız.
 • Siyasi hiçbir faaliyete doğrudan ya da dolaylı katkı sağlamaz, siyasi partileri desteklemeyiz.
 • Şirket kaynaklarını siyasi faaliyetlerde kullanmaz, siyasi faaliyetlere fon ayırmayız.

Çevre ile İlişkiler

 • Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde hareket ederiz.
 • Yatırımlarımızın ve faaliyetlerimizin uzun vadeli etkilerini göz önünde bulundurur, proaktif şekilde önlem alırız.
 • Çevrenin, doğanın ve hayvan sağlığının korunmasına dikkat ederiz.

Business Integrity

 • Tüm faaliyetlerimizi doğruluk ve dürüstlükle yürütürüz.
 • Olası kazancının büyüklüğü ne olursa olsun, rüşvet almayız ve vermeyiz.
 • Tüm finansal kayıtlarımızı, gerçeği anlık olarak yansıtacak şekilde tutarız.

Şirket Varlıklarının Korunması

 • Şirketin her türlü fikri mülkiyet hakkının korunması konusunda hassasiyet gösteririz.
 • Ticari açıdan önem arz eden her türlü bilgi, deneyim ve uygulamayı şirket içinde koruruz.
 • Ürünlerimizin ve mağazalarımızın zarar görmeyeceği şekilde çalışır, uygulamalarımızı sürekli iyileştiririz.
 • Şirkete ait olan tüm makine, ekipman, bilgisayar vb. varlıkları korur ve özenle kullanırız.

Muhasebe Defterlerinin ve Kayıtlarının Tutulması

 • Şirketin tüm muhasebe kayıtlarını ve defterlerini zamanında, eksiksiz ve düzenli olarak tutarız.
 • Şirketin mali yükümlülüklerini zamanında yerine getirir ve kayıt altına alırız.

Belgelerin Saklanması

 • Yasal gereklilikler ve şirket arşivi açısından değer taşıyan tüm belgeleri yasanın gerektirdiği uygun koşullarda saklarız.
 • Defter ve kayıtlarımızı, benimsediğimiz muhasebe ilkeleri ve prosedürleri doğrultusunda saklarız

Bilgi Güvenliği

 • Şirket içindeki uygulamalarımız ve ürünlerimiz ile ilgili bilgilerin (örneğin ürün reçetelerimiz, yeni çalışılan ürünler, pazarlama stratejilerimiz, üretim tekniklerimiz vb) gizliliğine önem veririz; bu bilgilerin şirket dışına çıkmaması için gerekli her türlü önlemi alırız.
 • İş gereği öğrendiğimiz bilgilerin ve edindiğimiz belgelerin korunmasına dikkat eder, Kişisel Verileri Korunma Kanunu çerçevesinde gerekli önlemleri alırız.

Çıkar Çatışmaları

 • Faaliyetlerimizde şirket çıkarlarını, kişisel çıkarlarımızın önünde tutarız.
 • Çıkar çatışmasına sebep olabilecek şahsi ve ailesel menfaate hitap eden hiçbir hediyeyi kabul etmeyiz.
 • Görevimiz sırasında edindiğimiz bilgileri, ailemiz, yakınlarımız ya da ilişkide bulunduğumuz kişilerle paylaşmayız.
 • Şirketimiz dışında bir başka ticari faaliyette bulunmaz, böyle algılanabilecek bir durum olduğunda derhal yöneticilerimiz ile paylaşır

Adil Rekabet

 • Faaliyet alanımız içinde adil rekabet koşullarına uygun hareket ederiz.
 • Herhangi bir rakibimizle tekel oluşturacak şekilde ortak hareket etmez, piyasada hâkim durum yaratabilecek veya fiyatlama politikalarını etkileyebilecek davranışlarda bulunmayız.

Violation of Code of Ethics

 • When there is a violation or suspected violation of the situations exemplified in this booklet, employees must report the situation to the Ethics Committee via airobazaristoc@gmail.com, along with evidence, if any.
 • The notifications made will be kept confidential and the employees making the notification will not be disclosed.
 • If malicious or slanderous notifications are detected, this will be treated as a violation of ethical rules.

AIROBAZAR GROUP FOREIGN TRADE LIMITED COMPANY

Başa dön

Alışveriş sepeti