HAKKIMIZDA

.Ürünlerimizde doğallıktan ve kaliteden asla ödün vermeyiz..

.Üretim süreçlerimizde doğallık esas alınmıştır.Tercihimiz üretimde doğallıktır.

.Tüm ürün çeşitlerimizin organik ve,kaliteli olması hususunda özen göstermekteyiz.

.Dünyadaki değişimi yakından izleyerek, tüketim alışkanlıklarına yön verecek, trende dönüşecek fikirler geliştiririz..Dijitalleşmeyi iş süreçlerimize entegre ederek pozitif dönüşümün sürekliliğini sağlarız.

.Her yaşa, zevke ve damak tadına hitap etmek için cesur adımlar atar, ürün gamımızı sürekli geliştirip çeşitlendiririz.

Misyonumuz

.Doğru kalite-fiyat oranını sağlayarak, geniş ürün yelpazesiyle tüketici beklentilerini en üst düzeyde karşılamak.

Vizyonumuz

Kaliteli, yenilikçi ve farklı ürünler yaratan, şirketimiz bitki çayları,Türk kahvesi ve ikram kültürünü, Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyada tüketicilerle buluşturup, müşterilerin kendilerini iyi hissedeceği ve keyifle tüketeceği ortamlarda sunarak, sektöründe en beğenilen ve tercih edilen marka olmak.

Amaç

Şirket itibarının korunması ve marka değerinin korunarak yükseltilmesi amacıyla oluşturulan Etik Kuralları, şirketimizin taraf olduğu tüm paydaşlar ile ilişkilerimizi düzenlemek ve onlara karşı olan davranış standardımızı belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Burada belirtilen kurallar, yaşanabilecek tüm durumları içermemektedir. Bu prosedürde bahsedilen kurallar bir rehber niteliğinde olup tüm çalışanlarımızın davranışları için bir çerçeve belirtmektedir.

Sorumluluklar

Çalışanlarımız işlerini gerçekleştirirken aldıkları kararlar ve sergiledikleri davranışlar ile kurum imajını etkilemektedirler ve 3. şahıslar gözünde şirketimizi temsil etmektedirler. Bu noktadan hareketle, şirketimizin itibarının korunması konusunda tüm çalışanlarımızın sorumluluğu bulunmaktadır.

Davranışların kurallara uygun olup olmadığı ile ilgili çalışanın bir tereddüdü oluştuğunda önce bir üst amire, gerekli durumlarda ise Etik Komitesi’ne bilgi verme sorumluluğu bulunmaktadır.Etik Kurallar’a uyumda bir ihlal söz konusu olduğunda gereken önlemler alınacak, Etik Komitesi’nin ön değerlendirmesi sonrasında durum gizlilik prensibi gözetilerek konu ilgili birimlere ve sonrasında gerektiğinde Disiplin Komitesi’ne aktarılacaktır.

Etik Kurallara Uyum

 • İnsan haklarına saygı gösterir, bu konudaki tüm ulusal ve uluslararası yasalara uygun hareket ederiz.
 • Şirketimizin etik kurallarına uygun olarak hareket ederiz.
 • Şirketimizin performansı, saygınlığı ve itibarında sorumluluğumuz olduğunu bilerek davranırız.

Yasalara Uyum

 • Şirket işleyiş ve prosedürlerimizin ulusal ve uluslararası yasalara uygun olmasını sağlarız; tüm çalışanlarımızın da yasalara uygun şekilde hareket etmesini bekleriz.
 • Tüm çalışanlarımızın, görevleri gereği tabi oldukları yasa ve yönetmelikleri takip etmesini, işlerini bu yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmesini bekleriz.

Çalışanlarımız ile İlişkiler

 • Tüm çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli şekilde çalışabilecekleri koşulları ve ortamı sağlarız.
 • Çalışanlarımız arasında din, dil, ırk, cinsiyet ayrımcılığı yapmayız. Tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlarız.
 • İşe alım sürecinden itibaren tüm çalışanlarımıza adil yaklaşır, işin gerektirdiği niteliklere uygunluk ilkesi çerçevesinde hareket ederiz.
 • Çalışanlarımızın niteliklerinin ve yetkinliklerinin artırılması için onlarla birlikte hareket eder, onlara destek oluruz.
 • Çalışanlarımızın kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı gösterir, bu konudaki tüm yasalara uygun davranırız.
 • Hiçbir şekilde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçi çalıştırmayız.
 • Tüm çalışanlarımızın birbirine saygılı davranmasını bekler; işyerinde herhangi bir şekilde taciz, rahatsız etme, tartışma, tehdit, hakaret, hırsızlık, suistimal, görevi kötüye kullanma, haksız menfaat sağlama, iş uyumunu bozma gibi davranışları kabul etmeyiz.

Müşterimiz ile İlişkiler

 • Tüm iletişimlerimizde müşteri memnuniyeti ilkesi ile hareket ederiz.
 • Müşterilerimize karşı her zaman dürüst davranırız, uzun vadeli güven ortamını bozacak her türlü davranıştan kaçınırız.
 • Müşterilerimizin haklarını korur; onların talep, itiraz ve beklentilerini dikkate alırız.
 • Müşterilerimize her zaman en kaliteli ürünleri, en iyi hizmet standartları ile sunarız.

İş Ortaklarımız ile İlişkiler

 • Tedarikçisi ya da müşterisi olduğumuz tüm iş ortaklarımızla olan iş birlikteliklerimizde dürüstlük ve karşılıklı fayda ilkesine uygun hareket ederiz.
 • İş ortaklarımızla gizlilik prensibi çerçevesinde çalışırız.

Toplum ile İlişkiler

 • Toplum sağlığını korumak amacıyla, sunduğumuz ürünlerin kalitesinden hiçbir zaman vazgeçmeyiz.
 • Sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek, içinde bulunduğumuz topluma katkı sağlayacak uygulamaları hayata geçiririz.

Kamu ile İlişkiler

 • Kamusal çıkarların korunması, sektörümüzdeki yasal düzenlemelerin geliştirilmesi gibi amaçlarla hükümetler, organizasyonlar ya da ticaret birlikleri ile iş birliği halinde çalışırız.
 • Siyasi hiçbir faaliyete doğrudan ya da dolaylı katkı sağlamaz, siyasi partileri desteklemeyiz.
 • Şirket kaynaklarını siyasi faaliyetlerde kullanmaz, siyasi faaliyetlere fon ayırmayız.

Çevre ile İlişkiler

 • Sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde hareket ederiz.
 • Yatırımlarımızın ve faaliyetlerimizin uzun vadeli etkilerini göz önünde bulundurur, proaktif şekilde önlem alırız.
 • Çevrenin, doğanın ve hayvan sağlığının korunmasına dikkat ederiz.

İş Dürüstlüğü

 • Tüm faaliyetlerimizi doğruluk ve dürüstlükle yürütürüz.
 • Olası kazancının büyüklüğü ne olursa olsun, rüşvet almayız ve vermeyiz.
 • Tüm finansal kayıtlarımızı, gerçeği anlık olarak yansıtacak şekilde tutarız.

Şirket Varlıklarının Korunması

 • Şirketin her türlü fikri mülkiyet hakkının korunması konusunda hassasiyet gösteririz.
 • Ticari açıdan önem arz eden her türlü bilgi, deneyim ve uygulamayı şirket içinde koruruz.
 • Ürünlerimizin ve mağazalarımızın zarar görmeyeceği şekilde çalışır, uygulamalarımızı sürekli iyileştiririz.
 • Şirkete ait olan tüm makine, ekipman, bilgisayar vb. varlıkları korur ve özenle kullanırız.

Muhasebe Defterlerinin ve Kayıtlarının Tutulması

 • Şirketin tüm muhasebe kayıtlarını ve defterlerini zamanında, eksiksiz ve düzenli olarak tutarız.
 • Şirketin mali yükümlülüklerini zamanında yerine getirir ve kayıt altına alırız.

Belgelerin Saklanması

 • Yasal gereklilikler ve şirket arşivi açısından değer taşıyan tüm belgeleri yasanın gerektirdiği uygun koşullarda saklarız.
 • Defter ve kayıtlarımızı, benimsediğimiz muhasebe ilkeleri ve prosedürleri doğrultusunda saklarız

Bilgi Güvenliği

 • Şirket içindeki uygulamalarımız ve ürünlerimiz ile ilgili bilgilerin (örneğin ürün reçetelerimiz, yeni çalışılan ürünler, pazarlama stratejilerimiz, üretim tekniklerimiz vb) gizliliğine önem veririz; bu bilgilerin şirket dışına çıkmaması için gerekli her türlü önlemi alırız.
 • İş gereği öğrendiğimiz bilgilerin ve edindiğimiz belgelerin korunmasına dikkat eder, Kişisel Verileri Korunma Kanunu çerçevesinde gerekli önlemleri alırız.

Çıkar Çatışmaları

 • Faaliyetlerimizde şirket çıkarlarını, kişisel çıkarlarımızın önünde tutarız.
 • Çıkar çatışmasına sebep olabilecek şahsi ve ailesel menfaate hitap eden hiçbir hediyeyi kabul etmeyiz.
 • Görevimiz sırasında edindiğimiz bilgileri, ailemiz, yakınlarımız ya da ilişkide bulunduğumuz kişilerle paylaşmayız.
 • Şirketimiz dışında bir başka ticari faaliyette bulunmaz, böyle algılanabilecek bir durum olduğunda derhal yöneticilerimiz ile paylaşır

Adil Rekabet

 • Faaliyet alanımız içinde adil rekabet koşullarına uygun hareket ederiz.
 • Herhangi bir rakibimizle tekel oluşturacak şekilde ortak hareket etmez, piyasada hâkim durum yaratabilecek veya fiyatlama politikalarını etkileyebilecek davranışlarda bulunmayız.

Etik Kuralların İhlali

 • Bu kitapçıkta örneklenen durumların ihlali ya da ihlal şüphesi olduğunda, çalışanların, durumu varsa kanıtları ile birlikte, Etik Komitesi’ne airobaza[email protected] adresi üzerinden bildirmesi gerekmektedir.
 • Yapılan bildirimler gizli tutulacak ve bildirimde bulunan çalışanlar ifşa edilmeyecektir.
 • Kötü niyetle veya iftira niteliğinde yapılan bildirimlerin tespit edilmesi halinde, bu durum etik kuralların ihlali olarak ele alınır.

                                                                  

                                                                AIROBAZAR GROUP DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Alışveriş deneyiminizi geliştirmek, hizmetlerimizi sunmak, müşterilerin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlayarak iyileştirmeler yapabilmek ve ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş reklamlar da dahil olmak üzere reklamları gösterebilmek için çerezler ve benzeri araçları kullanmaktayız. Onaylı üçüncü taraflar da bu araçları, reklam gösterimimizle bağlantılı olarak kullanır.